Retningslinjer

Retningslinjer:

Eventpiger.dk stiller en gratis bookingservice til rådighed der har til formål at skabe kontakt mellem eventpiger og firmaer, der ønsker en promovering af f.eks. et brand eller produkt.

Eventpiger.dk er kun en gratis service, og derfor sker alt kontakt mellem eventpige og firma internt mellem begge parter. Eventpiger.dk tager ikke del i dette.

Når kontakten er skabt, er det op til eventpigen og firmaet indbyrdes at blive enige om løn og vilkår.

Eventpigerne er ikke forpligtet til at tage imod en opgave. Skulle eventpigerne ikke opfylde en indgået aftale, kan Eventpiger.dk ikke stilles til nogen form for ansvar.

Ansvarsfraskrivelse:

Eventpiger.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse eller mangel af de ydelser der stilles til rådighed på Eventpiger.dk.

Eventpiger.dk er ikke ansvarlig for efterfølgende kontakt med eventpigerne, deres ydelser, eller indbyrdes aftaler.

Eventpiger.dk er ikke ansvarlig for billeder som måtte krænke tredjemands rettigheder. Hvis billeder der ligger på Eventpiger.dk der mod forventning ikke er godkendt til brug på Eventpiger.dk, vil disse omgående blive fjernet ved henvendelse.